Życie jest zbyt krótkie i cenne

by wciąż liczyć na to, że poprawa nastąpi sama

Moja strona

To miejsce dla wszystkich, którzy pragną podnieść komfort swojego życia.

Życie jest zbyt krótkie, by w nieskończoność liczyć na to, że poprawa nastąpi sama.

Jestem tu po to, by pomóc Ci w zrozumieniu siebie, określeniu jasnych celów i w skutecznej ich realizacji.

Odkrywanie siebie bywa trudne, rolą terapeuty jest bycie przewodnikiem.

O mnie

Daniel Jabłoński psychologJestem psychologiem, seksuologiem i psychoterapeutą.

Studia psychologiczne odbyłem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Kompetencje seksuologa zdobywałem podczas studiów podyplomowych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. M. Beisert. Swoje kwalifikacje terapeutyczne podnoszę w ramach kursu na certyfikowanego psychoterapeutę w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Swoją pracę z pacjentami poddaje systematycznej superwizji.

Poza pracą w roli psychoterapeuty i seksuologa moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w roli nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz pracę w roli psychologa szkolnego. Zajmuję się także edukacją seksualną.

Moją drugą pasją jest antropologia kulturowa. W orbicie moich zainteresowań znajdują się przede wszystkim modele rodzin i małżeństw oraz zwyczaje związane z życiem intymnym i seksualnym. Wiedza o stylach życia ludzi z innych kultur pozwala mi lepiej rozumieć siebie i ludzi żyjących wokół. Niekiedy potrzeba odległej wędrówki, by lepiej pojąć sens tego, co wydarza się blisko. Towarzyszy mi przekonanie, że w różnorodności ludzkich ścieżek i sposobów na zaspokajanie potrzeb tkwi wielka siła ludzkości. Jestem współautorem kilku prac z dziedziny antropologii.

Aktualnosci

Zapraszamy do uczestnictwa w

GRUPIE INTERPERSONALNEJ

 

Grupa skierowana jest do osób, które:

 • mają mało satysfakcjonujące relacje z innymi
 • przeżywają rozmaite trudne uczucia, których źródła nie są jasne, ale wydają się utrudniać skuteczną komunikację i trwałe relacje
 • dostrzegają, że ich życiem rządzi pewien przynoszący cierpienie im i ich bliskim wzorzec, z którego zmianą nie potrafią sobie same poradzić

Grupa interpersonalna jest rodzajem grupy terapeutycznej. W takiej grupie w bezpiecznych warunkach można zobaczyć, jak nasze zachowanie są odbierane przez inne osoby i jak inni oddziałują na nas, rozmawiać o tym, co trudne, bolesne i wstydliwe. Terapeuci prowadzący grupę pomagają analizować źródła trudności i wprowadzać zmian umożliwiających bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi osobami oraz lepsze funkcjonowanie społeczne.

Przyjęcie do grupy poprzedza indywidualna rozmowa z jedną z osób prowadzących. W jej trakcie zostaną omówione szczegóły funkcjonowania grupy i zasady uczestniczenia w niej. Do podstawowych zasad należy poufność tego, wszystko co jest mówione w grupie w niej zostaje.

Grupę poprowadzi dwójka psychologów i psychoterapeutów: Anna Cioch i Daniel Jabłoński

Początek grupy przewidziany jest na 6 listopada 2012

Spotkania będą się odbywały w każdy wtorek w godzinach 19.00-20.30, przez cały rok, z wyjątkiem świąt.

Miesięczny koszt uczestnictwa w grupie wynosi 280 zł

Zapisy do grupy pod telefonami:

608 207 356 oraz 792 522 675

Miejsce spotkań: Centrum Integracji Psychicznej

ul. Mistrzowska 15 (Bielany, Chomiczówka), Warszawa

 

Share

Jaka forma pomocy?

Daniel Jabłoński psycholog seksuolog Warszawa

Dla wielu z nas słowo „terapia” brzmi odstraszająco, niemal groźnie. Myśl o tym, że moglibyśmy udać się na terapię, że jest nam ona niezbędna, rodzi obawę „to ze mną jest już tak źle? ”.

Sposobność spokojnego przyjrzenia się tej obawie daje konsultacja psychologiczna. Można podczas niej wspólnie zastanowić się nad wyborem optymalnego sposobu uporania się z trudnościami życiowymi. Form pomocy psychologicznej jest wiele. Do najpowszechniejszych należą warsztaty rozwoju osobistego, grupy wsparcia, treningi interpersonalne i mitingi.

Często dopiero po skorzystaniu z takich mniej intensywnych form pomocy psychologicznej – „oswojeniu się” z sytuacji, gdy mówimy o sobie, słyszymy o trudnościach przeżywanych przez innych, porównujemy się z innymi, wytworzymy bardziej szczegółowy obraz skali własnych problemów – decydujemy się na terapię. Ale oczywiście bywa i tak, że sięgnięcie po mniej intensywne formy pracy psychologicznej nad sobą okazuje się wystarczające.

Daniel Jabłoński psycholog seksuolog Warszawa

Jeśli efektem konsultacji psychologicznej jest wniosek, że terapia jest wskazana bądź konieczna, pozostaje kwestia wyboru rodzaju terapii. Istnieje wiele form terapii: indywidualna, grupowa, rodzinna, pary, terapia uzależnień czy też seksuologiczna. Konsultacja pozwala, a przynajmniej ułatwia, dokonanie stosownego wyboru.

Konsultacja psychologiczna, którą proponuję, trwa 50 minut. Niekiedy wystarczające jest jedno spotkanie, w innych przypadkach potrzeba ich 2 lub 3.

 


Informacji na temat ceny konsultacji psychologicznej proszę szukać w zakładce Kontakt, dojazd, cennik.

Terapia indywidualna i terapia par

Z terapii indywidualnej najczęściej korzystają osoby, które:

 • doświadczają niepokojów i powracających lęków
 • cierpią z powodu utraty motywacji, braku sensu, często odczuwają przygnębienie a nawet pustkę
 • nie radzą sobie z własną złością i agresją, doskwiera im impulsywność i porywczość
 • znajdują się w kryzysie życiowym bądź sytuacji ocenianej jako „bez wyjścia”
 • nie potrafią porozumieć się mężem, żoną, dzieckiem, matką, szefem
 • uważają, że ich związek/małżeństwo przechodzi kryzys
 • przeżywają gwałtowne zmiany nastroju
 • nie mogą poradzić sobie ze stratą (śmierć, rozwód)
 • co jakiś czas wpadają w podobne „tarapaty” życiowe
 • czują, że nie są w stanie podejmować ważnych decyzji
 • cierpią na różne dolegliwości somatyczne (kołatanie serca, duszności, bóle kręgosłupa itp.), a wielokrotne badania lekarskie nie wykazują żadnych przyczyn organicznych.

Daniel Jabloński psycholog seksuolog Warszawa

Można określić kilka celów terapii indywidualnej.

Przede wszystkim jest to zanik objawów, np. ustąpienie napadów lęku, często odczuwanego przygnębienia etc. Innym ważnym celem jest zrozumienie związków pomiędzy jednymi zdarzeniami, przeżyciami i myślami a innymi, łączenie poszczególnych elementów własnego życia w łańcuch przyczyn i skutków. Takie zrozumienie w żargonie psychoterapeutycznym nazywa się wglądem, uznawanym często za sedno pracy nad sobą. Poczucie panowania nad swoim życiem, podniesieniu poczucia własnej wartości, wzmocnienie tożsamości, nauczenie się rozpoznawania i nazywania własnych emocji i uczuć, uświadomienie sobie własnych przekonań na temat samego siebie i innych ludzi, wyzbycie się destrukcyjnych zachowań to kolejne i równie ważne cele osiągane w terapii. Czasami terapeuta staje się pierwszym człowiekiem, któremu pacjent szczerze i szczegółowo opowiada o sobie, ujawnia to czego nie ujawniał przed innymi, nawet bardzo bliskimi ludźmi. Takie otwarcie się samo w sobie można uznać z jeden z celów terapii, choć jest ono również warunkiem skutecznej terapii.

Efekty terapii nie pojawiają się zazwyczaj od samego początku.

Bywa nawet, że po pierwszych sesjach u pacjenta dochodzi do zaostrzenia się objawów. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że na początku terapii pacjent szczegółowo opowiada o tym, co go trapi, przywołuje przykre zdarzenia z przeszłości, traumy i jest jeszcze dopytywany o szczegóły, czyli koncentruje się na tym, co bolesne i wstydliwe, to zaostrzenie objawów stanie się zrozumiałe. Ważne żeby zdawać sobie z tego sprawę i próbować przetrwać ten okres.

Sesja terapeutyczna

trwa 50 minut. Jedna sesja na tydzień to najczęściej stosowane rozwiązanie, choć niekiedy zwiększa się częstotliwość sesji do 2-3 tygodniowo bądź odwrotnie wydłuża się przerwę między nimi do np. dwóch tygodni. Zależy to głównie od skali trudności i ich nasilenia, możliwości czasowych i finansowych pacjenta oraz rodzaju terapii.

Czas trwania terapii.

Długość terapii jest bardzo zróżnicowana, trwa ona od kilkunastu tygodni do kilku lat.

Pierwsza część terapii,

zazwyczaj dwie lub trzy sesje, ma charakter diagnostyczny. Pacjent ma podczas nich okazję do wyczerpującego opowiedzenia o swoich trudnościach a psychoterapeuta do wypytania o to, co pozwali mu na wytworzenie wstępnego obrazu historii życia pacjenta i źródła jego obecnych trudności. Etap diagnostyczny kończy się zawarciem tzw. kontraktu. W kontrakcie obie strony ustalają obszary pracy, formalne warunki terapii (częstotliwość spotkań, sposób odwoływania sesji, cenę itd.), przewidywaną jej długość; terapeuta wyjaśnia także pacjentowi jego jak i swoją rolę w procesie terapeutycznym.

Z różnych przyczyn jedna terapia może okazać się niewystarczająca.

Daniel Jabloński psycholog seksuolog WarszawaNie zawsze udanie się na kolejną terapię należy interpretować jako porażkę poprzedniej. Bywa tak, że podczas jednej terapii pacjent przepracuje część swoich trudności, a na kolejnej zajmuje się inną ich częścią. Ponadto pewne trudności i rodzaje zaburzeń sprawiają, że pacjentowi i terapeucie nie udaje się nawiązać na tyle dobrej relacji by doprowadzić do znacznej poprawy i dopiero w kolejnej terapii można to osiągnąć. Wśród terapeutów panuje dość powszechna zgoda co do tego, że poszczególne terapie powinien oddzielać pewien okres, zazwyczaj przynajmniej rok.

Bardzo ważną kwestią dla osoby, która decyduje się na terapię jest poufność.

Oznacza ona, że wszystko to, co pacjent powie o sobie terapeucie pozostaje w gabinecie. Jedyny wyjątek od tej ważnej zasady stanowi superwizja, której poddaje się sam terapeuta. Podczas superwizji terapeuta omawia z innym doświadczonym terapeutą swoich pacjentów (jednak bez podawania danych osobowych umożliwiających zidentyfikowanie ich). Superwizja daje terapeucie większą kontrolę nad swoją pracą, przyczynia się do minimalizowania błędów popełnianych podczas sesji, pozwala na wypracowanie bardziej efektywnych zachowań wobec pacjenta.

 


Informacji na temat ceny sesji terapii indywidualnej proszę szukać w zakładce Kontakt, dojazd, cennik.

Daniel Jabloński psycholog seksuolog Warszawa

Terapia osób będących w związku koncentruje się na relacji, sposobie wzajemnego komunikowania się oraz na tym, co każda z osób myśli i przeżywa wobec drugiej, jak się wobec niej zachowuje i czego od niej oczekuje.

Pary decydują się na terapię zazwyczaj wtedy gdy zaostrzające się od dłuższego czasu trudności powodują, że niezadowolenie w związku zaczyna przeważać nad satysfakcją z niego.

 

Bardziej szczegółowe powody decyzji o terapii to:

 • niemożność osiągania kompromisu
 • eskalacja konfliktów i kłótni, przedłużające się okresy wzajemnego milczenia, załamanie się komunikacji, zdolności do wyrażenia się i usłyszenia drugiej strony
 • doświadczanie trudnej do zniesienia krytyki, dewaluowania, przemocy psychicznej i fizycznej
 • świadomość stopniowego oddalania się doprowadzającego do stanu, w którym każdy żyje w „swoim świecie”
 • wzajemne obwinianie się o to, co złego dzieje się w związku, niemożność realistycznego dostrzeżenia, kto za co ponosi odpowiedzialność
 • poczucie, że zanikło wzajemne zaspokajanie potrzeb a uczucia wygasły
 • dojście do wniosku,  że albo coś się zmieni albo należy się rozstać
 • nieudane próby uporania się z niewiernością i przywrócenia zaufania niezbędnego do pozostawania w związku

Daniel Jabloński psycholog seksuolog Warszawa

Aby terapia pary okazała się skuteczna motywacja do pracy nad relacją musi występować u obojga. Często tylko jedna strona jest inicjatorem udania się na terapię, ale rozbudzenie tej motywacji u drugiej jest możliwe w trakcie kilku pierwszych sesji.

Niekiedy wskazane jest łączenie terapii pary z terapią indywidualną jednej bądź obu osób. Wtedy taka terapia indywidualna musi się odbywać u innego terapeuty.

Terapia pary może okazać się niezbędna wtedy, gdy początkowo tylko jedno z partnerów chciało zmienić swoje funkcjonowanie. Utrwalenie zmian napotyka jednak na przeszkody, ponieważ druga osoba wciąż uruchamia stare schematy i nawyki reagowania, podtrzymując status quo. Ta sytuacja przypomina o wzajemnych zależnościach i uwarunkowaniach partnerów.

Sesje terapeutyczne w przypadku terapii pary są zazwyczaj dłuższe niż sesje indywidualne. Najczęściej trwają 1,5 godziny.

 


Informacji na temat ceny sesji terapii par proszę szukać w zakładce Kontakt, dojazd, cennik.

Pomoc seksuologiczna

Daniel Jabłoński psycholog seksuolog Warszawa

Po pomoc seksuologa sięgają zazwyczaj osoby, które zmagają się z następującymi problemami:

• obniżony popęd bądź utrata zainteresowania współżyciem
• spadek jakości życia seksualnego w stałym związku,
rutyna zastąpiła spontaniczność

• nieśmiałość w sytuacjach intymnych 
• nadmierny popęd i ryzykowne zachowania seksualne
 
• nałogowa masturbacja
• niezrozumienie własnych potrzeb seksualnych
• lęk przed rozpoczęciem współżycia
• słaba erekcja bądź całkowity jej brak
• ból podczas stosunku

• zahamowania i blokady seksualne,
trudności w rozmawianiu o seksie z partnerem/partnerką
• silna koncentracja na pornografii i fantazjowaniu i jednoczesne malejące zainteresowanie realnym życiem seksualnym

• oddzielenie sfery emocji i uczuć oraz bliskości od sfery pożądania i seksu
• niezdecydowanie, co do własnej orientacji seksualnej
• lęki związane z ujawnieniem własnej orientacji seksualnej
• chęć zmiany płci na drodze kuracji hormonalnej i operacji

Terapia seksualna jest specjalistyczną pomocą wyjściowo skoncentrowaną na jednej sferze życia.

Jednak, jak wynika z mojego doświadczenia, rzadko kiedy można ograniczyć się do pracy wyłącznie nad tą jedną sferą. Świadczy to nie tylko o silnych powiązaniach seksualności z pozostałymi aspektami życia, ale daje także nadzieję, że jeśli uporamy z problemami życia intymnego ogólne zadowolenie z życia wzrośnie.

W zależności od charakteru problemu terapia seksualna może by terapią indywidualną bądź terapią pary.

 


Informacje na temat cen sesji indywidualnej i terapii par znajdą Państwo w zakładce Kontakt, dojazd, cennik.

Oferta warsztatowa i szkoleniowa

Warsztaty są uznaną i cieszącą się coraz większą popularnością formą rozwijania umiejętności psychologicznych i kompetencji społecznych.

Ich zaletą jest krótki czas trwania, intensywność oraz niewielki koszt.

Odbywają się w grupie liczącej od kilku do kilkunastu osób. Z jednej strony zapewnia to atmosferę bezpośredniości i bezpieczeństwa, z drugiej daje szansę każdemu uczestnikowi na aktywne uczestnictwo.

Warsztaty łączą w sobie kilka elementów. Pierwszym są krótkie wykłady służące przedstawieniu ABC współczesnej wiedzy psychologicznej na temat stanowiący przedmiot warsztatu. Drugim elementem są ćwiczenia, podczas których uczestnicy uczą się przekładać teoretyczną wiedzę na praktyczne umiejętności. Niekiedy mamy dużo informacji a nawet całkiem obszerną wiedzę na jakiś temat, ale bardzo trudno nam stosować ją w życiu. Ćwiczenia służą temu, by nasza wiedza wyrażała się w naszym działaniu. Trzecim elementem jest otwarta dyskusja w grupie i wymiana punktów widzenia oraz doświadczeń. W ten sposób dostrzegamy skalę podobieństw i różnic między naszym sposobem myślenia i zachowania a tym, jak to wygląda u innych. Sprawia to, że przestajemy czuć się tak osamotnieni w konfrontowaniu się z trudnościami, poznajemy recepty innych, sami służymy radą, uświadamiamy sobie, że podstawowe dylematy życiowe są wspólne dla większości ludzi bez względu na płeć, wiek, wykształcenie czy status majątkowy. Kolejnym elementem warsztatów jest wskazanie sposobów na dalsze poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności w danym obszarze, podanie najciekawszych lektur stanowiących rozwinięcie i pogłębienie omawianych zagadnień.

Moja propozycja obejmuje kilka autorskich warsztatów poświęconych różnym sferom życia:


Intymność i seksualnośćDaniel Jabłoński psycholog seksuolog Warszawa pomoc seksuologiczna

Wiedza o seksualności jest stale gromadzona przez różne dyscypliny naukowe, seksuologię, psychologię, antropologię, socjologię itd. Staram się z nich wydobyć te elementy, które stanowią filary udanego i zdrowego życia seksualnego.

Skupimy się na:

 • sposobach budowania atmosfery otwartości, bliskości i intymności
 • zwiększeniu świadomości własnej seksualności
 • docieraniu do własnych potrzeb w sferze intymno-seksualnej
 • skutecznym stylom komunikowania się z partnerem/partnerką
 • jasnemu wyrażaniem swoich potrzeb wobec partnera/partnerki bez wstydu i zażenowania
 • metodom przezwyciężanie rutyny i wprowadzania spontaniczności w życie intymne
 • roli fantazji seksualnych

Niezadowolenie z życia seksualnego łatwo przenosi się na inne obszary życia, natomiast ludziom spełniającym się w życiu seksualnym żyje się lepiej, a co najmniej przyjemniej. Udane życie seksualne dodaje nam skrzydeł, nieudane – podcina je.


Jak sobie radzić z trudnymi emocjami?Daniel Jabłoński psycholog seksuolog Warszawa warsztaty

Emocje są nieodłącznym składnikiem życia każdego człowieka. Od dawna wiadomo, że świadome przeżywanie emocji jest nieodłącznym składnikiem podejmowania trafnych decyzji życiowych i budowania satysfakcjonujących relacji międzyludzkich. Nie ma emocji wartych i niewartych przeżywania. Emocje nie przeżywane świadomie i nie wyrażanie nie znikają. Zalegają i kumulują się w naszym wnętrzu i sprawiają, że z czasem zachowujemy się w sposób niezrozumiały dla samych siebie i naszego otoczenia.

Podczas warsztatu najwięcej uwagi poświęcimy:

 • zrozumieniu natury emocji i ich składnikom
 • metodom pełniejszego uświadamiania sobie przeżywanych emocji
 • bezpiecznym sposobom wyrażania trudnych emocji
 • przenoszeniu negatywnych emocji doświadczanych w przeszłości na nasze obecne funkcjonowanie
 • destrukcyjnym konsekwencjom kumulowania negatywnych emocji
 • związkom pomiędzy negatywnym emocjom a myślami i przekonaniami

Pamiętaj, emocje nie muszą tobą targać! Możesz nauczyć się je twórczo wykorzystywać dla lepszego poznawania samego siebie i konstruktywnego oddziaływania na innych.


Daniel Jabłoński psycholog seksuolog Warszawa warsztatyKomunikacja interpersonalna

Do zaspokojenia większości naszych potrzeb niezbędni są inni ludzie. Dlatego jasna komunikacja jest konieczna jeśli pragniemy efektywnie do nich dotrzeć. Niestety zbyt często albo jesteśmy pełni obaw, lęku czy też paraliżującego onieśmielenia bądź nasza komunikacja jest chaotyczna, nasycona sprzecznościami i zbytnią impulsywnością. Możliwe jest jednak wypracowanie innego stylu, swoistej drogi środka pomiędzy wycofywaniem się a ekspansywnością.

Na warsztatach najwięcej uwagi poświęcimy:

 • omówieniu i przećwiczeniu efektywnego modelu komunikacyjnego uwzględniającego wielopłaszczyznowość nadawaniu i odbieraniu komunikatu
 • spójności pomiędzy ekspresją słowną i niewerbalną
 • komunikatom typu „ja”
 • roli szczerości i otwartości w komunikacji
 • zjawisku „przenoszenia nastroju”

 


Informacji na temat terminów, tematyki i ceny najbliższych warsztatów proszę szukać w zakładce Aktualności.

Ideą szkolenia jest wyposażanie w wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnej pracy.

Oferowane przeze mnie szkolenia obejmują zatem syntetyczne przekazanie wiedzy gromadzonej przez psychologię i dziedziny pokrewne, ćwiczenia ukazujące, jak tę wiedzę wykorzystać w praktyce, wspólne poszukiwanie alternatywnych strategii na najczęściej powtarzające się trudne sytuacje w pracy zawodowej oraz wskazanie sposobów na samodoskonalenie się.

W mojej ofercie szkoleniowej znajduje się także możliwość dłuższej współpracy polegającej na pomocy w rozwiązywaniu konkretnych konfliktowych sytuacji, które zaistnieją w przyszłości.

Propozycja szkolenia: 


Daniel Jabłoński psycholog seksuolog szkoleniaJak być ludzkim szefem

Komunikacja z pracownikami dla osób sprawujących funkcje kierownicze średniego szczebla

Sprawowanie kierowniczych stanowisk wiąże się z koniecznością wydawania poleceń, formułowaniem ocen wobec poczynań podlegających osób, rozwiązywaniem konfliktów pomiędzy podwładnymi. Mając do wykonania takie zadania łatwo stać się apodyktycznym, nadmiernie krytycznym, wytworzyć wokół siebie atmosferę paraliżującego dystansu, w konsekwencji sprawić, że ludzie się nas boją i przestają darzyć sympatią.

O skali trudności związanych z relacjami szefów z podwładnymi dużo dowiaduję się w gabinecie psychologicznym. Moimi klientami są zarówno szefowie, jak i podwładni. Tę wiedzę staram się wykorzystywać w trakcie szkoleń, gdyż wiem, że szkolenia oparte wyłącznie na podręcznikowej wiedzy i oddalone od rzeczywistych trudności, których doświadcza się w miejscu pracy, mają niewielki pożytek. Zdaję sobie sprawę, że wiele osób zajmujących się szkoleniami ma wysokie kompetencje trenerskie, ale jednocześnie mało doświadczenia w zakresie indywidualnej pracy psychologicznej. Dlatego traktuję swoje kwalifikacje psychoterapeutyczne za atut w pracy szkoleniowej.

Podczas szkolenia przyjrzymy się między innymi takim zagadnieniom: 

 • model komunikacji uwzględniający wieloaspektowość pojedynczego przekazu
 • konstruktywny sposób przekazywanie krytycznych uwag i informacji zwrotnych
 • spójność pomiędzy słownymi i pozawerbalnymi aspektami komunikacji
 • zjawisko przenoszenia nastroju
 • motywowanie pozbawione elementów manipulacji
 • wpływ własnych nieuświadomionych emocji, nastrojów i przekonań na styl komunikacji z podwładnymi

Oczywistą bezpośrednią korzyścią płynącą ze szkolenia jest poprawianie komunikacji w firmie i zwiększanie jej efektywności w funkcjonowaniu wewnętrznym i działaniach na rynku. Do mniej oczywistych, ale ważnych, korzyści zaliczyłbym nauczenie się nieprzenoszenia nawyków z pracy do domu (często się słyszy opinie o tym, że szef w rodzinie zachowuje się tak, jak gdyby wciąż był w pracy), wypracowanie takiego stylu pracy, który zapewni uniknięcie, coraz częstszych, oskarżeń o mobbing. Zgodnie z porzekadłem „przykład płynie z góry” można spodziewać się także, że pozytywnie odbierany i darzony sympatią szef będzie odpowiednio modelował relacje między podwładnymi.

 

 


Czas trwania szkolenia, wielkość grupy, koszty i inne techniczne szczegóły są ustalane indywidualnie w negocjacjach z podmiotami zainteresowanymi szkoleniem. Proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.

e-Porady

Daniel Jabłoński psycholog seksuolog Warszawa e-poradyPsychologiczne poradnictwo internetowe

oferuję tym wszystkim, którzy – ze względów finansowych, czasowych czy zdrowotnych – nie mogą skorzystać z porady w gabinecie. Dzisiejsza technologia internetowa umożliwia nam takie rozwiązanie.

Porady online będą dla Ciebie dobrym wyborem jeśli:

 • musisz szybko podjąć decyzję
 • zmagasz się z różnymi życiowymi dylematami
 • cenisz sobie dyskrecję, czas i anonimowość
 • mieszkasz w miejscu oddalonym od gabinetów psychologicznych
 • chciałbyś przedyskutować swój problem z neutralnym specjalistą.

Proponuję konsultacje i porady za pośrednictwem wybranego przez klienta programu, dającego możliwość rozmowy tekstowej lub głosowej.

Jak skorzystać z e-porady?

 • proszę o telefon lub email (podane w zakładce Kontakt, dojazd, cennik)
 • ustalimy dogodną dla obu stron porę rozmowy
 • podam numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty (zgodnej z cennikiem znajdującym się w zakładce Kontakt, dojazd, cennik)
 • po zaksięgowaniu wpłaty bądź otrzymaniu przez mnie drogą mailową potwierdzenia jej dokonania pozostanie nam tylko rozpocząć rozmowę

Kontakt, dojazd, cennik

email: djpsycholog@gmail.com

tel.: +48 792-522-675

Adres gabinetu:

MOKOTÓW, WARSZAWA

ul. Narbutta 38/12

WARSZAWA CENTRUM

ul. Złota 71

Sesja indywidualna (50 minut) – 160 zł (możliwa zniżka do 140 zł)

Sesja pary (50 minut) – 180 zł

Sesja online / e-Porady (50 minut) – 120 zł

Koszty uczestnictwa w warsztatach i treningach interpersonalnych będą podawane na bieżąco w zakładce Aktualności

Koszty szkolenia ustalane są indywidualnie z kontrahentami – proszę o email.

 

Facebook IconMój profil na ZnanyLekarz.pl Mój profil na ZnanyLekarz.pl